Informacje o projekcie

 

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia pn.: ,,Kanalizacja dorzecza Górnej Odry – gminy Krzyżanowice i Kornowac – etap I” obejmować będzie budowę następujących elementów:

  • budowa kanalizacji sanitarnej o długości około 62 km w systemie grawitacyjno-tłocznym wraz z przepompowniami ścieków,
  • przebudowa sieci wodociągowej o łącznej długości około 5,2km.

Projekt realizowane będzie na terenie dwóch gmin : Krzyżanowice i Kornowac.

Na terenie gminy Kornowac sieć kanalizacji sanitarnej realizowana będzie na obszarze miejscowości : Kobyla, Pogrzebień oraz Kornowac z odprowadzaniem ścieków do oczyszczalni w Raciborzu, natomiast wymiana sieci wodociągowej – na obszarze miejscowości Pogrzebień i Kornowac. Przewidziano budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi, o długości około 27,2 km w systemie gratwitacyjno-tłocznym wraz z 4 sieciowymi przepompowniami ścieków, oraz 51 przepompowni przydomowych, oraz przebudowę sieci wodociągowej o łącznej długości około 5,2 km.

Na terenie gminy Krzyżanowice sieć kanalizacji sanitarnej realizowana będzie w miejscowościach : Chałupki, Rudyszwałd, Zabełków z odprowadzaniem ścieków do oczyszczalni w Bohuminie (Republika Czeska), a wymiana sieci wodociągowej – w miejscowości Bieńkowice. Przewidziano budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi, o długości około 34,8 km w systemie grawitacyjno-tłocznym wraz z 14 sieciowymi przepompowniami ścieków, 20 przepompowniami przydomowymi  oraz przebudowę sieci wodociągowej o łącznej długości około 3,7km.

 

Go to Top