Przetargi zrealizowane

 

1. TA1.1 Inspektor nadzoru dla kontraktu W 1.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją kontraktu pn.: „Kanalizacja sanitarna grawitacyjno- ciśnieniowa wraz z przyłączami w Chałupkach, Rudyszwałdzie i Zabełkowie – gmina Krzyżanowice – Element V – rejon ulicy Granicznej.

Data podpisania umowy:

31.10.2008r.

Wartość zadania:

24.600zł netto 30.012zł brutto

Wykonawca:

Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne,

ul. Lecznicza 7

47-400 Racibórz

 

2. TA1.2 Inspektor nadzoru dla kontraktu W 2.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – ciśnieniowa wraz z przyłączami w Chałupkach, Rudyszwałdzie i Zabełkowie – gmina Krzyżanowice – ulica Kamykowa w Chałupkach odcinek SK-27÷SK-30.

Data podpisania umowy:

09.09.2009r.

Wartość zadania:

9.000zł netto 10.980zł brutto

Wykonawca:

Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne

ul. Lecznicza 7

47-400 Racibórz

 

3. TA5 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentami przetargowymi dla zadania: Zadanie 10. Wymiana wodociągu w miejscowości Pogrzebień i Kornowac w gminie Kornowac.

Data podpisania umowy:

07.012009r.

Wartość zadania:

98.317zł netto 119 946,76 zł brutto

Wykonawca:

Konsorcjum firm:

- Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska ERGRA sp. z o.o.

ul. Sosnkowskiego 40-42

45-273 Opole

- IME Consulting Stanisławska Maria

ul. Warsztatowa 47

55-010 Biestrzyków

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia było zaprojektowanie elementów systemu wodociągowego w gminie Kornowac dla zadania inwestycyjnego pn. Zadanie 10. Wymiana wodociągu w miejscowości Pogrzebień i Kornowac w gminie Kornowac. Do najważniejszych elementów składających się na zamówienie należy wykonanie projektów budowlanych oraz uzyskanie pozwoleń na budowę wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami dla w/w zadania, opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia obejmującego : ogłoszenie o zamówieniu, instrukcję dla wykonawców, wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego, projektu budowlanych w zakresie uwzględniającym specyfikację robót budowlanych, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), projekt wykonawczy, informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przedmiar robót. Dodatkowo zamówienie obejmowało opracowanie kosztorysów inwestorskich.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduję się pod adresem

http://gornaodra.bip.org.pl/index.php?tree=128

 

4. TA6 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentami przetargowymi dla zadania: Zadanie 11. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pogrzebień i Kornowac w gminie Kornowac.

Data podpisania umowy:

09.012009r.

Wartość zadania:

560.000zł netto 683.200 zł brutto

Wykonawca:

Konsorcjum firm:

- Przedsiębiorstwo Usługowe „BORBUD” sp. z o.o.

ul. Wodna 21

47-400 Racibórz

- Alicja Michalaszek i Mirosław Michalaszek

Biuro Projektów PROFIM Spółka Cywilna

ul. Środkowa 5

47-400 Racibórz

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia było zaprojektowanie elementów systemu wodociągowego w gminie Kornowac dla zadania inwestycyjnego pn. Zadanie 11. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości  Pogrzebień i Kornowac w gminie Kornowac. Do najważniejszych elementów składających się na zamówienie należy wykonanie projektów budowlanych oraz uzyskanie pozwoleń na budowę wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami dla w/w zadania, opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia obejmującego : ogłoszenie o zamówieniu, instrukcję dla wykonawców, wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego, projektu budowlanych w zakresie uwzględniającym specyfikację robót budowlanych, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), projekt wykonawczy, informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przedmiar robót. Dodatkowo zamówienie obejmowało opracowanie kosztorysów inwestorskich.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduję się pod adresem

http://gornaodra.bip.org.pl/index.php?tree=128

 

 

5. TA7 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentami przetargowymi dla zadania: Zadanie 9. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobyla w gminie Kornowac.

Data podpisania umowy:

09.012009r.

Wartość zadania:

260.000zł netto 317.200 zł brutto

Wykonawca:

Konsorcjum firm:

- Przedsiębiorstwo Usługowe „BORBUD” sp. z o.o.

ul. Wodna 21

47-400 Racibórz

- Alicja Michalaszek i Mirosław Michalaszek

Biuro Projektów PROFIM Spółka Cywilna

ul. Środkowa 5

47-400 Racibórz

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia było zaprojektowanie elementów systemu wodociągowego w gminie Kornowac dla zadania inwestycyjnego pn.  ,,Zadanie 9. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobyla w gminie Kornowac”. Do najważniejszych elementów składających się na zamówienie należy wykonanie projektów budowlanych oraz uzyskanie pozwoleń na budowę wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami dla w/w zadania, opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia obejmującego : ogłoszenie o zamówieniu, instrukcję dla wykonawców, wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego, projektu budowlanych w zakresie uwzględniającym specyfikację robót budowlanych, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), projekt wykonawczy, informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przedmiar robót. Dodatkowo zamówienie obejmowało opracowanie kosztorysów inwestorskich.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduję się pod adresem:

http://gornaodra.bip.org.pl/index.php?tree=128

 

6. W.1 Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – ciśnieniowa wraz z przyłączami w Chałupkach, Rudyszwałdzie i Zabełkowie – gmina Krzyżanowice – Element V – rejon ulicy Granicznej.

Data podpisania umowy:

15.01.2009r.

Wartość zadania:

469.322,99 zł netto 572.574,05 zł brutto

Wykonawca:

„WODOCIĄGI – ESOX” sp. z o.o.,

ul. Odległa 138,

44-310 Radlin

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia była budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Granicznej w Rudyszwałdzie (odcinek ulicy w rejonie od numeru 40 do numeru 2), gmina Krzyżanowice. W ramach inwestycji wykonano grawitacyjną sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC o długości 551mb na której zamontowanych zostało 13 studni kanalizacyjnych z kręgów betonowych o średnicy 1200mm. W ramach projektu wykonano również 25 odgałęzień w kierunku przyszłych klientów kanalizacji, zakończonych 25 studniami o średnicy 314mm. Odgałęzienia wykonane zostały z rur PVC o łącznej długości 159 m.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduję się pod adresem:

http://gornaodra.bip.org.pl/index.php?tree=128

 

7. W. Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – ciśnieniowa wraz z przyłączami w Chałupkach, Rudyszwałdzie i Zabełkowie – ul. Kamykowa w Chałupkach odcinek SK27-SK30

Data podpisania umowy:

03.09.2009r.

Wartość zadania:

179.418 zł netto 218.889,96 zł brutto

Wykonawca:

„WODOCIĄGI – ESOX” sp. z o.o.,

ul. Odległa 138,

44-310 Radlin

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia była budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kamykowej w Chalupkach (odcinek SK-27-SK-30) w Gminie Krzyżanowice. W ramach inwestycji wykonano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC o długości 103,63 mb, na której zamontowano 4 studnie kanalizacyjne z kręgów betonowych o  średnicy 1200mm. W ramach projektu wykonano również 4 odgałęzienia w kierunku przyszłych klientów kanalizacji zakończonych 4 studniami o średnicy 315mm. Odgałęzienia wykonane zostały z rur PVC Dy 160mm o łącznej długości 22m. Dodatkowo, wykonawca wykonał i uzgodnił z administratorem drogi, którym jest Urząd Gminy w Krzyżanowicach, projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót budowlanych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduję się pod adresem:

http://gornaodra.bip.org.pl/index.php?tree=132

 

8. W.3a Wymiana wodociągu w miejscowościach Pogrzebień i Kornowac w gminie Kornowac – rejon ul. Raciborskiej i Brzeskiej.

Data podpisania umowy:

20.01.2012r.

Wartość zadania:

88 115,54  zł netto 108 382,11 zł brutto

Wykonawca

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Arki Bożka 25

41-902 Bytom

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem inwestycji była wymiana sieci wodociągowej w ramach inwestycji pn.: Zadanie 10. Wymiana wodociągu w miejscowościach Pogrzebień i Kornowac w gminie Kornowac – rejon ul. Raciborskiej i Brzeskiej.  W ramach zadania wymieniono sieć wodociągową metodą brestliningu statycznego – 100 mb przy ul. Brzeskiej od punktu 27 w stronę punktu 28 oraz 90 mb przy ul. Raciborskiej do ostatnio dokonanej wymiany. Dodatkowo przetarg obejmował wymianę istniejących nawiertek na przyłączach na nowe wraz z trójnikami na sieci – 8 szt., roboty instalacyjne związane z wykonaniem by-pasów na czas prowadzenia robót na sieci podlegającej wymianie, roboty instalacyjne związane z wymianą hydrantów na nowe – 1 kpl.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduję się pod adresem:

http://gornaodra.bip.org.pl/?tree=154

 

 

Go to Top