Przetargi

 

Ze względu na wielkość oraz skalę projektu, przedsięwzięcie zostało podzielone na kontrakty. Oprócz kontraktów na roboty montażowo-budowlane  przewidziano również realizację kontraktów na usługi.

 

Wśród kontraktów na usługi możemy wydzielić następujące elementy:

Kontrakt

Nazwa kontraktu

TA1.1

Inspektor nadzoru dla kontraktu W 1.

TA1.2

Inspektor nadzoru dla kontraktu W 2.

TA2

Inżynier kontraktu.

TA3

Pomoc techniczna podczas realizacji projektu.

TA4

Promocja techniczna podczas realizacji projektu.

TA5

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentami przetargowymi dla zadania:  Zadanie 10.  Wymiana wodociągu w miejscowości Pogrzebień i Kornowac w gminie Kornowac.

TA6

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentami przetargowymi dla zadania:  Zadanie 11.  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pogrzebień i Kornowac w gminie Kornowac.

TA7

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentami przetargowymi dla zadania:  Zadanie 9.  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobyla w gminie Kornowac.

Pod względem kontraktów budowlano-montażowych, projekt został podzielony na 5 zadań:

Kontrakt Nazwa kontraktu

W.1

Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa wraz z przyłączami w Chałupkach, Rudyszwałdzie i Zabełkowie – gmina Krzyżanowice – Element V – rejon ul. Granicznej.

W.2

Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa wraz z przyłączami w Chałupkach, Rudyszwałdzie i Zabełkowie – gmina Krzyżanowice – ul. Kamykowa w Chałupkach odcinek SK-27-SK30.

W.3a

Wymiana wodociągu w miejscowości Pogrzebień i Kornowac – rejon ul. Raciborskiej i Brzeskiej.

W.3b

Wymiana wodociągu w miejscowości Pogrzebień i Kornowac – dokończenie.

W.4

Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Kornowac.

W.5

Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa wraz z przyłączami w Chalupkach, Rudyszwałdzie i Zabełkowie – gmina Krzyżanowice.
Go to Top