Kontakt

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu

(Measure Authorising Officer) MAO

Prezes Zarządu Krzysztof Baszczak

tel. (32)419-53-09 wew. 22

e-mail: prezes@gornaodra.pl

Jednostka Realizująca Projekt

Kierownik Jednostki Realizującej Projekt

e-mail

Specjalista ds. nadzoru nad realizacją zadań i monitoringu jakościowego –

tel.(32)419-53-09

e-mail:

Specjalista ds. zamówień publicznych i umów – Sabina Milion

tel.(32)419-53-09

e-mail: zamowienia@gornaodra.pl

Specjalista ds. administracyjnych i promocji - Michał Kuballa

tel.(32)419-53-09

e-mail: fundusze@gornaodra.pl

Specjalista ds. finansowo-księgowych -

tel.(32)419-53-09

e-mail:


Go to Top