Informacja o JRP

 

Zgodnie z unijnymi wymaganiami, realizacja każdego projektu wymaga powołania specjalnej struktury, która będzie odpowiedzialna za przygotowanie, organizację i monitorowanie realizacji projektu na płaszczyźnie technicznej, finansowej i prawno – organizacyjnej. W przypadku przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Spójności, rolę takiej struktury organizacyjnej pełni Jednostka Realizująca Projekt (JRP). Jednostka ta została powołana w strukturach Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego ,,Górna Odra” Sp. z o.o.  uchwała nr 1/X/2009 z dnia 12.10.2009r.

Go to Top